Runasimipi yupaykusun!

Ayakuchu-chanka

Chiqan yupata qillqaykuy.

Qusqu

Chiqan yupata qillqaykuy.

Ankash Kichwa

Chiqan yupata qillqaykuy.

Wanka

Chiqan yupata qillqaykuy.

Ecuador Kichwa

Chiqan yupata qillqaykuy.